Managing Training and Development

InformasiPublik TrainingIn-House Training
Pendahuluan (Klik di sini)
Tujuan (Klik di sini)
Peserta (Klik di sini)
Metode (Klik di sini)
Apakah Public Training (Klik di sini)
Rundown Public Training (Klik di sini)
Perihal penting mengenai Public Training (Klik di sini)
Apakah In-house Training (Klik di sini)
Rundown In-house Training (Klik di sini)
Perihal penting mengenai In-house Training (Klik di sini)

Adapun jadwal terdekat adalah : tgl 20-21 Februari